Política Privacitat

Informem que les seves dades personals són tractades amb la màxima reserva i confidencialitat d’acord amb la normativa vigent i el Reglament Europeu de Protecció de Dades 2016/679 (RGPD).

 

Responsable de tractament

El responsable del tractament de les dades facilitades és:

OLLER COMERCIAL DE PINTURES DEL VALLÈS, S.L. (en endavant Oller Pintures)

Av. Europa, 19

08401 Granollers, Barcelona.

Telf.: +34 938 709 211

info@ollerpintures.com

 

Finalitat i temps de conservació de les dades facilitades

Les seves dades personals seran tractades i incorporades a la base de dades propietat d’Oller Pintures per a les següents finalitats:

- Comunicar-nos amb vostès,

- Gestionar les relacions contractuals establertes,

- Enviar-vos informació comercial dels productes d’Oller Pintures.

- Mantenir-vos informats sobre activitats, productes i serveis oferts per Oller Pintures.

- Proporcionar els nostres productes i serveis.

- Per a gestionar els productes comprats, així com les tasques administratives derivades.

Les dades personals proporcionades es conservaran mentre no es sol·liciti la seva supressió per part de l’interessat o requisit legal.

 

Legitimació

La base legal per al tractament de les seves dades personals és l’execució d’un contracte.

 

Destinataris

Les dades personals facilitades podran ser comunicades a altres empreses del grup amb finalitats administratives internes, així com a empreses col·laboradores i/o prestadores de serveis complementaris (encarregades del tractament) amb l’objectiu de complir amb les respectives obligacions legals i reglamentaries i a les administracions públiques quan existeixi una obligació legal que ho convingui.

Aquests encarregats del tractament poden ser:

- Gestories, assessors legals i laborals,

 

Aquestes comunicacions estan estipulades en un contracte d’encarregat de tractament, per tant, els nostres proveïdors sols utilitzaran les seves dades personals en la mesura necessària i per a realitzar les seves funcions i estaran obligats per contracte a processar les seves dades personals sols en el nostre nom i amb la finalitat descrita en el contracte establert.

 

Drets

Poden sol·licitar en qualsevol moment l’accés a les seves dades personals, així com a la seva rectificació, oposició, cancel·lació, portabilitat i altres drets. Per això, haurà de dirigir-se a OLLER COMERCIAL DE PINTURES DEL VALLÈS, S.L. per correu postal a Av. Europa, 19, 08401 Granollers, Barcelona o mitjançant correu electrònic a info@ollerpintures.com .